Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Video: εκδήλωση που διοργάνωσε το ΜΑΑ για την «οργή του λαού και το συνδικαλισμό

V
ideo από
την εκδήλωση που διοργάνωσε το ΜΑΑ για την «οργή του λαού και το συνδικαλισμό»
Εκδήλωση του Μετώπου
Αλληλεγγύης και Ανατροπής με θέμα: "Γιατί η οργή του λαού δεν μπορεί να
συναντηθεί με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Επισημάνσεις - Αιτίες -
Προτάσεις". Η εκδήλωση στην οποία μίλησαν πάνω από 20 εργαζόμενους
συνδικαλιστές, πραγματοποιήθηκε στις 4/5/11 στην ΑΣOΕ, στην Αθήνα.

ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ