Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Η γεωργία προϋπόθεση επιβίωσης σε συνθήκες κρίσηςΗ ανατίναξη του πρωτογενούς τομέα και ο μύθος της αυτάρκειας

Η οικονομική κρίση έχει ήδη
αναδείξει ως μια βασική αιτία της το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στην
χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και το οποίο οδήγησε στην παραγωγική
αποδιάρθρωση, στη βύθιση του πρωτογενή τομέα, στην εκτίναξη του εμπορικού
ελλείμματος, στην αύξηση της εξάρτησης από τις αυξανόμενες εισαγωγές. Για τη
γεωργία το ζήτημα παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, αφού αφορά την ικανότητα
διατροφής του πληθυσμού, την αποφυγή τελικά μιας επισιτιστικής κρίσης. Ειδικά
το ζήτημα της διατροφικής αυτάρκειας αναδεικνύεται σε μείζον λόγω: α) της
διαρκούς οικονομικής αιμορραγίας της χώρας λόγω του ελλείμματος στο ισοζύγιο
αγροτικών προϊόντων, β) της αδυναμίας διαμόρφωσης οποιασδήποτε ανεξάρτητης
πολιτικής, αν δεν αντιμετωπιστεί η αγροδιατροφική εξάρτηση, γ) των έντονων
διακυμάνσεων των διεθνών τιμών των τροφίμων και στις οποίες αδυνατεί μια χώρα
να παρέμβει όταν τα εισάγει. Το ζήτημα αυτό το κατανοεί πλέον ο περισσότερος
κόσμος, όταν αναρωτιέται πώς μπορεί να υπάρχει άλλη πορεία για τη χώρα, χωρίς
να είμαστε παραγωγικοί;

Δημήτρης
Κοδέλας

FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr
FREE photo hosting by Fih.gr

ΔΡΟΜΟΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
2012