Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
FREE photo hosting by Fih.grΗ δημοκρατική θέσμιση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θεμελιακό στοιχείο ταυτότητας, παραπέμπει στο στρατηγικό σκοπό του σοσιαλισμού με δημοκρατία και ελευθερία και ασκεί έμπρακτη κριτική στους θεσμούς της αυταρχικής συναινετικής δημοκρατίας. Σήμερα η πολιτική βρίσκεται στα χέρια αρχηγικών αστικών κομμάτων, που λειτουργούν χωρίς ενδιάμεσα σώματα, με αδιαφανή κέντρα και παροπλισμένη την κομματική βάση. Ο αρχηγός συγκεντρώνει όλη την εξουσία και κατέχει το μονοπώλιο των αποφάσεων. Το πολιτικό προσωπικό ορίζεται από τον αρχηγό ή/και με τη στήριξη ισχυρών οικονομικών κύκλων, με αποφασιστικό ρόλο των ΜΜΕ. Ένας πολιτικός φορέας της αριστεράς του 21ου αιώνα πρέπει να έρθει σε ρήξη με το σημερινό πολιτικό σύστημα, να ενισχύσει την παραγωγή ανταγωνιστικής πολιτικής στο εσωτερικό του και την κοινωνία. Γι’ αυτό πρέπει να αποτελεί προνομιακό χώρο άρσης του κοινωνικού κορπορατισμού και ανταγωνισμού. Η ενότητα των αποκάτω, μέσα από την καθολικότητα της πολιτικής της αριστεράς, προϋποθέτει τη συμμετοχή των μελών της σε όλα τα σημαντικά πολιτικά επίδικα. Το κοινωνικό χάσμα ανάμεσα σε διευθύνοντες και διευθυνόμενους, κυρίαρχους και κυριαχούμενους, εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, που συμβαδίζει με τις εκμεταλλευτικές κοινωνικές σχέσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, πρέπει να επιδιώκουμε στρατηγικά να κλείσει στο όνομα της ισότητας και της αυτοδιεύθυνσης της κοινωνίας. Κατά μείζονα λόγο ένα τέτοιο χάσμα δεν πρέπει να αναπαράγεται μέσα στην ίδια την αριστερά.
Τακόπουλος Πόλυς - Οικονομίδης Δημήτρης

Η ιδεολογική ισχύς των ΜΜΕ είναι τεράστια και ο ρόλος τους στην παραγωγή και τη διάχυση στο σύνολο της κοινωνίας, των ιδεολογικών σταθερών, κανόνων και αξιών του συστήματος είναι συντριπτικός. Στο έδαφος αυτό έχει διαρραγεί η ιδεολογική και ευρύτερα πολιτιστική ταυτότητα της αριστεράς.
Η ριζοσπαστική αριστερά θα πρέπει να επεξεργαστεί κανόνες και συμπεριφορές που βέβαια και θα λαμβάνουν υπόψη την «δύναμη» των ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης, πλην όμως δεν θα πρέπει η ίδια με την παρουσία της να «νομιμοποιεί» ή να διευρύνει την «δύναμη» αυτών των ΜΜΕ.
Στην σημερινή μνημονιακή οικονομική και πολιτική κρίση, η ιδιωτική μιντιακή διαπλοκή μεγαλοεργολάβων και εφοπλιστών, ως ο πιο βασικός και κύριος «προστάτης» του Συστήματος της υποταγής και της ξενοδουλίας, με τα περίφημα δελτία προπαγάνδας των 20.00, νομιμοποιεί κάθε επίθεση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζόμενων. Η μνημονιακή πολιτική πρώτα «τηλεοπτικοποιείται» στα δελτία ειδήσεων και προπαγάνδας και μετά εισάγεται στα αρμόδια συνταγματικά και θεσμικά όργανα. Και να σκεφτεί κανείς ότι η αριστερά του 1990 με μια απίστευτη επιπολαιότητα, είχε συνηγορήσει (αν όχι βοηθήσει ενεργά) στην δημιουργία της σημερινής ιδιωτικής μιντιακής διαπλοκής…..
Σίγουρα η ριζοσπαστική αριστερά του 21ου αιώνα πρέπει να αποτελεί μια ανοιχτή λαϊκή παράταξη. Αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δική μας αριστερά σήμερα δεν είναι ο μονολιθισμός. Είναι η διάβρωσή της από τους ιδεολογικούς και ηθικούς κώδικες του αστισμού και ιδιαίτερα από τη λαϊκίζουσα μιντιακή κουλτούρα, που αφοπλίζει την ενδιάθετη σε κάθε άνθρωπο δημιουργικότητα και ελευθερία συνείδησης.
Η αριστερά ως ευρεία λαϊκή παράταξη, ως λαϊκό κίνημα αλλαγής της κοινωνίας, πρέπει να δώσει χώρο στην ανεξάντλητη πρωτοβουλία του κόσμου της, να καλλιεργήσει τις αρχές της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης, να επαναφέρει τις αρχές της ηθικής και την αξία της πολιτικής συμμετοχής, ανακτώντας έτσι την ηγεμονία των ιδεών ως παράταξη ανταγωνιστική του σημερινού συστήματος.
Σημαντική από αυτή την άποψη είναι η εφαρμογή των αρχών της άμεσης δημοκρατίας έτσι όπως σήμερα είναι εφικτό να υλοποιηθεί, της αρχής της πλειοψηφίας με το αυξημένο ποσοστό των 2/3 και της προστασίας και της ελευθερίας της μειοψηφίας, της αρχής της εναλλαγής και του ορισμένου από πριν συνολικού χρόνου που θα μπορεί το οποιοδήποτε μέλος να κατέχει καθοδηγητικές θέσεις ή βουλευτικά αξιώματα, της αρχής της ανακλητότητας για όσα μέλη ή συλλογικά όργανα δεν τηρούν τα συμφωνημένα και τέλος της κατάργησης των επαγγελματικών στελεχών, οι οποίοι ταυτόχρονα κατέχουν και καθοδηγητικές πολιτικές θέσεις (πλην πραγματικά ελάχιστων και άκρως απαραίτητων περιπτώσεων). Είναι εμφανές πως όλα αυτά τα επαγγελματικά στελέχη δείχνουν «αμήχανα» και αντίθετα στην πλήρη συγκρότηση και εκδημοκρατισμό του ΣΥΡΙΖΑ γιατί φοβούνται μήπως αυτό τους αφήσει χωρίς «δουλειά» και – εξίσου σημαντικό – διότι θα χάσουν τις μικροεξουσίες τους.
1. Βασικές Πολιτικο-οργανωτικές Αρχές λειτουργίας
Πλήρη δικαιώματα και πολιτική ανεξαρτησία στα μέλη.
Η συνεχής προσπάθεια για αμεσοδημοκρατικές λειτουργίες θα πρέπει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό που θα διαπερνάει όλη την δομή του ΣΥΡΙΖΑ. Η αμεσοδημοκρατική λειτουργία εξασφαλίζεται πρώτα και κύρια με την μεταβίβαση του αποφασιστικού ρόλου για όλα τα ζητήματα στις συνελεύσεις και τις συνδιασκέψεις των μελών καθώς και στα εσωτερικά δημοψηφίσματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει οργανωτική δομή και λειτουργία τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρη δικαιώματα και πολιτική ισοτιμία σε όλα τα μέλη του. Να παρέχει το δικαίωμα σε όσες από τις υπάρχουσες πολιτικές συνιστώσες το θελήσουν, να διατηρήσουν την πολιτικοϊδεολογική και οργανωτική τους αυτονομία. Όμως η αυτονομία αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον ενιαίο Σύριζα ως «μαζικό» χώρο για την διεύρυνση της επιρροής και την διαιώνιση του Σύριζα των συνιστωσών ούτε η λειτουργία των συνιστωσών και ρευμάτων να «προηγούνται» των λειτουργιών και της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ. Να επιτρέπει την πλήρη ελευθερία σχηματισμού τάσεων, ρευμάτων ή και νέων ομαδοποιήσεων στο εσωτερικό του. Η λειτουργία πάντως των τάσεων και ρευμάτων στο εσωτερικό του Σύριζα δεν θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να υποκαθιστά τις εσωτερικές δημοκρατικές κομματικές λειτουργίες.
Θέλουμε και παλεύουμε να δημιουργήσουμε τον πραγματικά δημοκρατικό Σύριζα των μελών στον οποίον πρέπει να διασφαλίζεται η χωρίς όρους ιδεολογική και πολιτική ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης του κάθε μέλους ταυτόχρονα με την ενιαία δράση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δρα και να λειτουργεί με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια έχει νόημα η ιδεολογική και πολιτική ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης μελών και συνιστωσών. Η αρχή της πλειοψηφίας (απλής ή ενισχυμένης) πρέπει να γίνεται σεβαστή και το δικαίωμα της διαφωνίας ή της μειοψηφίας, που από την μια θα πρέπει να προστατεύονται με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, από την άλλη δεν θα πρέπει να ακυρώνουν στην πράξη την δυνατότητα της πλειοψηφίας να αποφασίζει και να δρα.
Πρακτικά αυτά μπορεί να σημαίνουν ότι οι αποφάσεις στηρίζονται προς τα έξω από τα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι νιώθουν ότι η άποψή τους είναι «ασύμβατη» με την πλειοψηφούσα άποψη και επόμενα, δεν νιώθουν ότι μπορεί να την στηρίξουν δημόσια, δεν συμμετέχουν σε δημόσιες εκπροσωπήσεις. Η διατύπωση της διαφορετικής άποψης επόμενα συνεχίζει να γίνεται και μετά τη λήψη απόφασης αλλά όχι από θέση εκπροσώπησης (κλασσικό παράδειγμα οι στάσεις και τα λεγόμενα ορισμένων στην τηλεόραση).
Αρμοδιότητες και αποφασιστικός ρόλος για όλα τα θέματα στις Τοπικές, Κλαδικές και Θεματικές οργανώσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη ζωντανών τοπικών, κλαδικών και θεματικών οργανώσεων, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο για όλα τα θέματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζεται και να διευκολύνεται ο έλεγχος από τα μέλη του όλων των ανώτερων οργάνων του μέσα από τη θεσμοθέτηση σειράς μέτρων και κανόνων που θα συμβαδίζουν και με το όραμά του για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας που επιδιώκει. Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να γίνει είναι να δημιουργήσουμε οργανώσεις οι οποίες βασικά θα υλοποιούν τις αποφάσεις των καθοδηγητικών οργάνων που θα αποφασίζουν ερήμην ή θα ζητούν απλά την γνώμη των οργανώσεων βάσης. Μόνο η «εξουσία» των πολλών, των «από κάτω», των μελών, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο και φραγμό στην γραφειοκρατεία και την κυριαρχία των μηχανισμών.
Εναλλαγή
Η κουλτούρα της εναλλαγής στις θέσεις ευθύνης σε όλα τα όργανα αποτελεί απαράβατο κανόνα λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η εναλλαγή αφορά το σύνολο της δομής του ΣΥΡΙΖΑ από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο ανώτερα συλλογικά όργανα και τα μέλη τους δηλαδή τα μέλη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής, της Γραμματείας, το Γραφείο Τύπου, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, τις Νομαρχιακές Γραμματείες, τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές Συντονιστικές Επιτροπές αλλά και οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ήθελε δημιουργηθεί.
Το κάθε μέλος των ανωτέρω συλλογικών οργάνων και όποιων άλλων δημιουργηθούν στο μέλλον, έχει δικαίωμα εκλογής σε δύο (2) συνεχόμενες πλήρεις θητείες (π.χ. δύο πλήρεις θητείες για τους βουλευτές σημαίνει μάξιμουμ 2Χ4=8 χρόνια συνεχώς βουλευτές) ενώ δύναται να ξάνα-θέσει υποψηφιότητα μόνο μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό των δύο (2) συνεχών πλήρων θητειών (π.χ. ο βουλευτής που έχει 8 χρόνια συνεχώς βουλευτής, μπορεί να ξαναθέσει υποψηφιότητα μετά την παρέλευση 8 ετών από την τελευταία του βουλευτική θητεία).
Η λογική της εναλλαγής προσπαθεί να περιορίσει τα φαινόμενα νεποτισμού και «αρτηριοσκλήρωσης» που ακολουθούν τις μακρόχρονες θητείες κάθε είδους (θητείες Γραμματέων Κ.Κ. 30-35 χρόνια ή θητείες που τελειώνουν μόνο με τον φυσικό θάνατο, ή κοινοβουλευτικές θητείες δεκαετιών ή θητείες σε καθοδηγητικά όργανα εφ’ όρου ζωής….) ενώ από την άλλη επανατοποθετεί σε νέα βάση το ρόλο της προσωπικότητας. Μην ξεχνάμε ότι παρ’ όλες τις εξαγγελίες μας περί του αντιθέτου, η «προσωπολατρία» στα ηγετικά κλιμάκια, με διάφορους τρόπους, «βασίλευε» και «βασιλεύει» στο χώρο μας. Η αριστερά του 21ου αιώνα θα πρέπει να έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την «προσωπικότητα» και τον τρόπο με τον οποίο αυτή προσφέρει στην κοινή προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αντιγράφει και να μιμείται τον αστισμό και τον τρόπο με τον οποίο αυτός χρησιμοποιεί ή επιβάλλει προσωπικότητες και παράγοντες. Εμείς θέλουμε ν’ αλλάξουμε τον κόσμο, μην το ξεχνάμε. Και αυτό που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ως μελλοντική κοινωνία θα πρέπει πρωτίστως να φαίνεται και να αντανακλάται στο τρόπο που οργανώνουμε την κομματική μας συλλογικότητα.
Ανακλητότητα
Τα σώματα που εκλέγουν συλλογικά ή ατομικά όργανα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποιοδήποτε μέλος των οργάνων ή και ολόκληρο το όργανο αν αυτό παραβεί είτε το πλαίσιο εκλογής του, είτε τις συλλογικές αποφάσεις είτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το δικαίωμα της ανακλητότητας από πολιτική άποψη είναι ίδιας σημασίας και χρησιμότητας με το στενά δικαίωμα του εκλέγειν αφού ουσιαστικά «ολοκληρώνει» το δικαίωμα του εκλέγειν. Για να περιοριστεί το γνωστό φαινόμενο του άλλα λέει κάποιος πριν την εκλογή του και άλλα λέει και κάνει μετά την εκλογή του, (ενίοτε μπορεί να κάνει και τα εντελώς αντίθετα απ’ όσα πριν έλεγε) θα πρέπει να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα της ανάκλησης από τους εκλογείς κάθε είδους και βαθμίδας, οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώνουν την «εξαπάτηση», να μπορούν πάραυτα να ανακαλούν την εκλογή αυτού που εξαπάτησε και να μην περιμένουν την λήξη της θητείας του. Άλλωστε μόνο μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να περιοριστεί και το ίδιο το φαινόμενο της «εξαπάτησης».
Οικονομικά
Όλα τα οικονομικά στοιχεία (ύψος επιχορήγησης, κατανομή, έσοδα από συνδρομές και άλλες πηγές, δαπάνες, επαγγελματικά στελέχη-αμοιβές, αμοιβές βουλευτών και συνεργατών Κ.Ο) δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και όχι σιωπή που γεννά δικαιολογημένες καχυποψίες και αρνητικά σχόλια. Άλλωστε με την δημοσιότητα αυτή αποδεικνύονται και τα ιδεολογικά και πολιτικά κριτήρια με βάση τα οποία κατανέμονται και χρησιμοποιούνται τα έσοδα. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να έχουμε κεντρικό πολιτικό στόχο την αλληλεγγύη και να μην χρησιμοποιούμε κάποιο ανάλογο μέρος των εσόδων για πρακτικά μέτρα αλληλεγγύης ιδιαίτερα σε ακραίες περιπτώσεις ανεργίας και φτώχιας.
Από τις κάθε είδους συνολικές μηνιαίες αποδοχές των βουλευτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Σύριζα το 1/3 αυτών.
Οι ενδεχόμενες επιχορηγήσεις από το κρατικό προϋπολογισμό
και το σύνολο των παρακρατήσεων από τις βουλευτικές αποδοχές, δεν θα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο το οποίο θα διαχειρίζεται μόνο τα 2/3 αυτών. Το υπόλοιπο 1/3 των συνολικών εσόδων θα κατανέμεται (με τρόπο που προσεχώς θα οριστεί αναλυτικά), αναλογικά σε όλες τις άλλες οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή των Οργανώσεων πόλεων ή αναγνωρισμένων θεματικών ή αναγνωρισμένων Κλαδικών. Για να δημιουργήσουμε οργανώσεις με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο για όλα τα θέματα θα πρέπει να τις στηρίξουμε και οικονομικά. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να έχουν μια πολύπλευρη και σε κάθε επίπεδο δραστηριότητα που είναι απαραίτητη και αναγκαία.
Προτεινόμενο ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1.Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το ζητήσει, που έχει ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και αποδέχεται το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ .
Όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα και έχουν ίδιες υποχρεώσεις
Κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει την δυνατότητα να ανήκει
● μόνο σε μία τοπική ή κλαδική ή θεματική οργάνωση με δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα και στην οποία θα μπορεί να εκλέγει και να εκλέγεται.
● σε όσες κλαδικές ή θεματικές οργανώσεις επιθυμεί με δικαίωμα όμως ψήφου μόνο στα αντίστοιχα κλαδικά προβλήματα ή τα αντίστοιχα θέματα της θεματικής. Δεν μπορεί να εκλέγει ούτε και να εκλέγεται.
2. Τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις
Οι τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις αποτελούν το κύτταρο της οργανωτικής υπόστασης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο χώρος ευθύνης τους ορίζεται στις μεν Τοπικές με κριτήρια τοπικά-χωρικά (Δήμος, Συνοικία, γειτονιά ή Δημοτικό Διαμέρισμα), στις δε Κλαδικές με κριτήρια ανά επαγγελματική κατηγορία ενώ στις Θεματικές με κριτήρια ανά θέμα ή ομάδας θεμάτων που όμως έχουν οριστεί αναλυτικά.
Οι τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζουν για οποιοδήποτε θα κρίνουν ότι τις αφορά με πλήρη οργανωτική και πολιτική ελευθερία.
Λαμβάνουν θέσεις για τα τοπικά και κεντρικά ζητήματα, αποφασίζουν για εκστρατείες και δράσεις που αφορούν και το χώρο ευθύνης τους και τα γενικότερα θέματα και παρεμβαίνουν με τις αποφάσεις τους στη συζήτηση ζητημάτων που αφορούν το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Απολαμβάνουν μεγάλης αυτονομίας και αποφασίζουν για κάθε θέμα που προβλέπεται η μη από το παρόν Καταστατικό.
3. Εναλλαγή
Η κουλτούρα της εναλλαγής στις θέσεις ευθύνης σε όλα τα όργανα αποτελεί απαράβατο κανόνα λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η εναλλαγή αφορά το σύνολο της δομής του ΣΥΡΙΖΑ από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο ανώτερα συλλογικά όργανα και τα μέλη τους δηλαδή τα μέλη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής, της Γραμματείας, το Γραφείο Τύπου, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, τις Νομαρχιακές Γραμματείες, τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές Συντονιστικές Επιτροπές αλλά και οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ήθελε δημιουργηθεί.
Το κάθε μέλος των ανωτέρω συλλογικών οργάνων και όποιων άλλων δημιουργηθούν στο μέλλον, έχει δικαίωμα εκλογής σε δύο (2) συνεχόμενες πλήρεις θητείες ενώ δύναται να ξάνα-θέσει υποψηφιότητα μόνο μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό των δύο (2) πλήρων θητειών.
4. Ανακλητότητα
Τα σώματα που εκλέγουν συλλογικά ή ατομικά όργανα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποιοδήποτε μέλος των οργάνων ή και ολόκληρο το όργανο αν αυτό παραβεί είτε το πλαίσιο εκλογής του, είτε τις συλλογικές αποφάσεις είτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
5. Διαφάνεια
Οι διαφορετικές απόψεις, τα οικονομικά στοιχεία και τα στελεχικό δυναμικό είναι σε γνώση όλων των μελών και της κοινωνίας. Δημοσιοποιούνται τα ονόματα των αποσπασμένων από το δημόσιο, των συνεργατών των εκλεγμένων εκπροσώπων μας ( βουλευτών, δημοτικών αρχών κ.λ.π.), των μελών μας που συμμετέχουν σε κρατικές επιτροπές καθώς και οι αποδοχές τους.
Απαγορεύεται στα επαγγελματικά στελέχη να συμμετέχουν ως μέλη στα καθοδηγητικά όργανα κάθε είδους. Μόνο κατ’ εξαίρεση και σε ελάχιστες περιπτώσεις, το ανώτερο κατά περίπτωση όργανο, μπορεί με αιτιολογημένη και δημόσια απόφασή του, να το επιτρέψει εφόσον ειδικές ή έκτακτες συνθήκες το καθιστούν απαραίτητο. Στην δημόσια απόφαση αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι που επιβάλλουν την εξαίρεση.
6. Συναίνεση, ειδικές πλειοψηφίες και προστασία μειοψηφιών
Στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων θα πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα απόφασης με συναίνεση. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν εξασφαλίζεται, οι αποφάσεις θα παίρνονται με την ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3.
Σε όλα τα συλλογικά όργανα, όπως είναι οι τοπικές Συντονιστικές Επιτροπές, οι ενδεχόμενες νομαρχιακές Συντονιστικές Γραμματείες, η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, η Συντονιστική Γραμματεία αλλά και στο Συνέδριο και τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε είδους, οι αποφάσεις για μείζονος σημασίας θέματα (πχ πρόγραμμα, πολιτικές συμμαχίες, κλπ) θα λαμβάνονται με την ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 που θα είναι και ο κανόνας. Για τεχνικά ή πρακτικά ή ζητήματα μικρής σημασίας, δύναται να ληφθούν αποφάσεις και με απλή πλειοψηφία του 50+1.
Με το δικαίωμα των μειοψηφιών κατοχυρωμένο, κάθε μειοψηφούσα άποψη θα είναι στη διάθεση όχι μόνον των μελών και των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλης της κοινωνίας για να τη μελετήσουν και να πάρουν θέση, αν επιθυμούν.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν τις συλλογικές αποφάσεις με ρητό και σαφή τρόπο. Εφόσον έχουν αμφιβολίες ή διαφωνούν με την συλλογική απόφαση, την συγκεκριμένη εκπροσώπηση αναλαμβάνει άλλος σύντροφος (όχι απαραίτητα από την πλειοψηφούσα άποψη).
7. Οικονομικά
Όλα τα οικονομικά στοιχεία (ύψος επιχορήγησης, κατανομή, έσοδα από συνδρομές και άλλες πηγές, δαπάνες, επαγγελματικά στελέχη-αμοιβές, αμοιβές βουλευτών και συνεργατών Κ.Ο) δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.
Από τις κάθε είδους συνολικές μηνιαίες αποδοχές των βουλευτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Σύριζα το 1/3 αυτών.
Οι ενδεχόμενες επιχορηγήσεις από το κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολο των παρακρατήσεων από τις βουλευτικές αποδοχές, δεν θα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο το οποίο θα διαχειρίζεται μόνο τα 2/3 αυτών. Το υπόλοιπο 1/3 των συνολικών εσόδων θα κατανέμεται (με τρόπο που προσεχώς θα οριστεί αναλυτικά), αναλογικά σε όλες τις άλλες οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οργανώσεις κατά πόλεις ή στις αναγνωρισμένες θεματικές ή στις αναγνωρισμένες Κλάδικές.
8. Γενική Συνέλευση Τοπικής ή Κλαδικής Οργάνωσης
Η Γενική Συνέλευση των μελών μιας τοπικής, κλαδικής ή θεματικής οργάνωσης αποτελεί το κυρίαρχο όργανο σε τοπικό, κλαδικό επίπεδο ή ανά θέμα.
Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, εκλέγει, ελέγχει και ανακαλεί όποτε το κρίνει σκόπιμο, την Συντονιστική της Επιτροπή και ανακαλεί και αντικαθιστά όσα από τα μέλη της δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους. Εκλέγει και ανακαλεί επίσης και κάθε αντιπρόσωπό της για Πανελλαδικά, Νομαρχιακά ή άλλα γενικότερα όργανα
Η Ιδρυτική Συνέλευση μιας τοπικής, Κλαδικής ή θεματικής Οργάνωσης γίνεται μόνο εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 3 μέλη που έχουν αποδεχτεί το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και εφ’ όσον στην ίδια περιοχή ή χώρο εργασίας ή θέμα δεν υπάρχει άλλη τοπική ή κλαδική ή θεματική οργάνωση.
Εκλέγει προσωρινό τριμελές συντονιστικό όργανο που συγκαλεί την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης εντός διμήνου. Όλες οι αποφάσεις αυτού του προσωρινού συντονιστικού οργάνου υπόκεινται στην έγκριση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις σε όλες τις Γ.Σ. και για τα σημαντικά θέματα και εφόσον προηγηθεί η προσπάθεια για ομόφωνη απόφαση, λαμβάνονται πάντα με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων. Για δευτερεύοντα και όχι σημαντικά θέματα, οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και με απλή πλειοψηφία.
Στις Γενικές συνελεύσεις συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή, μια θεματική επιτροπή ή οποιοδήποτε μέλος της οργάνωσης.
Οι Γενικές συνελεύσεις, πραγματοποιούνται όταν τις καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή ή το 15% των μελών της οργάνωσης γραπτά ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
9. Συνέδρια και Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις
Τα Συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλούνται από την Γραμματεία τακτικά κάθε δύο χρόνια και έκτακτα όποτε η ίδια με ειδική απόφασή της το κρίνει σκόπιμο. Συγκαλούνται επίσης έκτακτα όποτε το ζητήσουν το 15% των μελών του ή 15 τοπικές, κλαδικές ή θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα συνέδρια - για τη διετία 2012-14 - απαρτίζονται από συνέδρους που εκλέγονται κατά 2/3 από τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κατά 1/3 από συντρόφους που ορίζονται, με δημοκρατικό και δημόσιο τρόπο, από τις υπάρχουσες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ με όποια αναλογία οι ίδιες συμφωνήσουν μεταξύ τους. Καμία συνιστώσα δεν μπορεί να ορίσει περισσότερους από το 30% των συνέδρων που αντιστοιχούν στο 1/3 που ορίζονται από τις συνιστώσες. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι μετά το 2014, όλοι οι σύνεδροι να εκλέγονται από τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα τακτικά Συνέδρια εκλέγουν την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής απαιτεί κατ΄ ελάχιστον τα 2/3 των ψήφων των συνέδρων.
Στην συνέχεια η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει την Συντονιστική Γραμματεία ορίζοντας και τον αριθμό των μελών της.
Κατ’ εξαίρεση η εκλογή της πρώτης Πανελλαδικής Συντονιστικής Γραμματείας που θάχει διετή θητεία, θα πραγματοποιηθεί κατά τα 2/3 με εκλογή από τους συνέδρους της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής, που θα ορίσουν επίσης και τον συνολικό αριθμό των μελών της, και κατά το 1/3 με ορισμό από τις συνιστώσες με όποια αναλογία οι ίδιες συμφωνήσουν μεταξύ τους, .
Η διενέργεια Τακτικών ή Έκτακτων Συνεδρίων διενεργείται αφού προηγουμένως για μεν τα Τακτικά έχουν αναρτηθεί και τεθεί σε διάλογο και διαβούλευση οι προτάσεις της Συντονιστικής Γραμματείας ή των οργανώσεων ή των μελών που το συγκαλούν, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την διενέργεια του Συνεδρίου για δε τα Έκτακτα τουλάχιστον 20 ημέρες πριν.
10. Κοινοβουλευτική Ομάδα
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκλέγεται από τα μέλη της σε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Κ.Ο συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις Θεματικές Επιτροπές. Δημοσιοποιεί τακτικά το έργο της.
Η παρέμβασή της στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει ν’ αποτελεί πρότυπο συνδυασμού κοινωνικής παρέμβασης και κοινοβουλευτικής παρουσίας.
Κάθε βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας θα καταθέτει τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου της μηνιαίας βουλευτικής αποζημίωσής του και στη συνέχεια εξετάζεται κατά περίπτωση η δυνατότητα μεγαλύτερης εισφοράς.
Τακόπουλος Πόλυς - Οικονομίδης Δημήτρης