Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄


Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse). Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄

ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ!!!





FREE photo hosting by Fih.gr
Μετά την ήττα της επανάστασης το 1848/49 ο
Ένγκελς και ο Μαρξ είδαν σαν πρώτο καθήκον τη θεωρητική δουλειά για να
αφομοιωθεί η πείρα της επανάστασης και να αναλυθούν οι οικονομικές σχέσεις
«που αποτελούν τη βάση ολόκληρης της πολιτικής κίνησης», ειδικότερα ο
μηχανισμός της οικονομικής κρίσης, που τη θεωρούσαν απαραίτητη προϋπόθεση μιας
νέας επαναστατικής ανόδου. Για να αναλύσει το μηχανισμό της οικονομικής κρίσης
ο Μαρξ βρίσκεται στην ανάγκη να μελετήσει τα νομισματικά και πιστωτικά
φαινόμενα…

Καρλ Μαρξ



Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας (Grundrisse).
Τόμος Α΄



Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής
οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Β΄



Κ. Μαρξ. Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής
οικονομίας (Grundrisse). Τόμος Γ΄



http://www.politikokafeneio.com/neo/modules.php?name=News&file=article&sid=8961