Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ταξικός Αγώνας για λαϊκή κυριαρχία στον κοινωνικό πόλεμο


ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Ομιλία - συζήτηση στον
Όμιλο για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας. (Χανιά -
FREE photo hosting by Fih.gr
20/02/2012)

Μια σοβαρή, επιστημονική, μαρξιστική, κομμουνιστική, επαναστατική
προσέγγιση της σχέσης ταξικού-εθνικού-διεθνικού στη σημερινή συγκυρία.
Δ. Πατέλης. Εισήγηση, μέρος 1ο.Δ. Πατέλης. Εισήγηση, μέρος 2ο.Δ. Πατέλης. Ερωταποκρίσεις, μέρος 1ο.Δ. Πατέλης. Ερωταποκρίσεις, μέρος 2ο.

Δημήτρης Πατέλης (Μέλος της ΣΟ του Πολιτικού Καφενείου – Χανιά)