Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Ένα ακόμη «θαύμα» τριών ημερών…FREE photo hosting by Fih.grFREE photo hosting by Fih.gr
Εκτός από τους επιχειρηματικούς, τους οικονομικούς και τους πολιτικούς κύκλους, η διάρκεια των οποίων βραχύνεται επικίνδυνα υπό το βάρος της υπαρξιακής κρίσης του καπιταλισμού, υπάρχει μια νέα, ιδιαίτερη κατηγορία πολιτικό-οικονομικών κύκλων: οι ευρωπαϊκοί. Η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη, από τότε που ξεκίνησε η επιτάχυνση της ενοποίησης, κάθε 2 με 3 χρόνια κλυδωνίζονται από μια θεσμική ή οικονομική κρίση. Οι κρίσεις αυτές, μέχρι τώρα, έκαναν το διετή ή τριετή κύκλο τους και έκλειναν με ένα συμβιβασμό που έδινε τη θέση του σε μια περίοδο σχετικής ισορροπίας, μέχρι την επόμενη κρίση.
Γιάννης Κιμπουρόπουλος

FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr
ΔΡΟΜΟΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2012