Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Η θέση του κληρικού είναι δίπλα στον αγωνιζόμενο λαό μας

Η θέση του κληρικού είναι δίπλα στον αγωνιζόμενο λαό μας
FREE photo hosting by Fih.gr

FREE photo hosting by Fih.gr
Συνέντευξη του παπα-Χρήστου Ζαρκαδούλα στον Χρήστο Πραμαντιώτη

FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr FREE photo hosting by Fih.gr
ΔΡΟΜΟΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012